لطفا قابلیت Javascript را روی مرورگر خود فعال کنید
فرهنگ سازی کنیم

همراه سلامت را به دیگران معرفی کنیم

    خدمات پزشکی از راه دور (تله مدیسین) از حدود دو دهه پیش در کشورهای پیشرفته جهان به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بسیاری از امور مربوط به سلامت بدون نیاز به حضور فیزیکی فرد و در دورترین نقاط قابل دسترس است. در کشور ما خدمات از راه دور پزشکی هنوز در دسترس عموم نمی باشد و از طرفی افراد جامعه نیز با این نوع خدمات و فواید بسیار مهم آن هیچگونه آشنایی ندارند. ما به عنوان ارائه دهنده سرویسهای بسیار مهم پزشکی از راه دور نیازمند همکاری شما جهت فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به این تکنولوژی بسیار مهم که آینده پزشکی را درجهان دگرگون خواهد کرد می باشیم. این کار بدون همکاری قشر فهیم و حساس به مسئله سلامت در جامعه ممکن نمی باشد. به همین دلیل خواهشمندیم از طریق اطلاع رسانی مستقیم به عزیزان و دوستان اطراف خود یا به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی دیگران را از شروع این اتفاق مهم در ایران عزیزمان آگاه فرمایید

    با تشکر

    گروه علمی همراه سلامت

Web Statistics